Cake №1
Cake №1
Composition: Varianti nauvnennya: “Vetka”, “Sher-Ami”, “Svyatkovy”, “Cherry Orchard” Mozhliva vesіlna figurine "Swans".
Options for filling: The Cherry Orchard, Sher-Ami, Selebrate, Vetka
Weight: 4 kg., 5 kg.